دکتر حسین تفضلی شادپور

دکتر حسین تفضلی شادپور

متخصص جراحی دهان و فک و صورت
استان قزوین - شهر قزوين
نام و نام خانوادگی
دکتر حسین تفضلی شادپور (Dr. Hosein Tafazoli Shadpour)
تخصص
متخصص جراحی دهان و فک و صورت
توضیحات
دکتر حسین تفضلی شادپور متخصص جراحی دهان و فک و صورت در شهر قزوین هستند.
استان
قزوین
شهر
قزوين
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی