دکتر حامد کرکه آبادی

دکتر حامد کرکه آبادی

متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر حامد کرکه آبادی (Dr. Hamed Korkeh Abadi)
تخصص
متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
توضیحات
دکتر حامد کرکه آبادی متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی