دکتر جلیل اکبری ملحی

دکتر جلیل اکبری ملحی

متخصص داخلی
استان البرز - شهر كرج
نام و نام خانوادگی
دکتر جلیل اکبری ملحی (Dr. Jalil Akbari)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر جلیل اکبری ملحی متخصص داخلی در شهر کرج هستند.
استان
البرز
شهر
كرج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی