دکتر جلال خزاعی

دکتر جلال خزاعی

متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر جلال خزاعی (Dr. Jalal Khazaei)
تخصص
متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
توضیحات
دکتر جلال خزاعی متخصص رادیولوژی (تصویربرداری) در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی