دکتر افسانه انتشاری مقدم

دکتر افسانه انتشاری مقدم

فوق تخصص روماتولوژی
استان اردبيل - شهر اردبيل
نام و نام خانوادگی
دکتر افسانه انتشاری مقدم (Dr. Afsaneh Enteshari Moghadam)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص روماتولوژی
توضیحات
دکتر افسانه انتشاری مقدم فوق تخصص روماتولوژی در شهر اردبیل هستند.
استان
اردبيل
شهر
اردبيل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی