دکتر آزاده شریف زاده یزدی

دکتر آزاده شریف زاده یزدی

متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
استان كرمان - شهر كرمان
نام و نام خانوادگی
دکتر آزاده شریف زاده یزدی (Dr. Azadeh Sharifzadeh Yazdi)
تخصص
متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
توضیحات
دکتر آزاده شریف زاده یزدی متخصص رادیولوژی (تصویربرداری) در شهر کرمان هستند.
استان
كرمان
شهر
كرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی