اسکیزوفرنی - Schizophrenia

نام بیماری
اسکیزوفرنی
نام انگلیسی
Schizophrenia
تعریف

اسکیزوفرنی یک اختلال مغزی شدید بوده و سبب می شود افراد واقعیات را به طور غیرطبیعی تفسیر کنند. اسکیزوفرنی ممکن است منجر به توهم، هذیان و اختلال در تفکر و رفتار شود. اسکیزوفرنی به عدم تعادل احساس و تفکر اشاره دارد. اسکیزوفرنی یک بیماری مزمن بوده و نیاز به درمان مادام العمر دارد.

پزشکان مرتبط

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)