دکتر نصراله سی سختی

دکتر نصراله سی سختی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
استان فارس - شهر شيراز
نام و نام خانوادگی
دکتر نصراله سی سختی (Dr. Nasrollah Sisakhti)
تخصص
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
استان
فارس
شهر
شيراز

آدرس مطب دکتر نصراله سی سختی

آدرس
خانه زنیان
تلفن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی