مرکز تصویر برداری  پرتو طب حقیقت

مرکز تصویر برداری پرتو طب حقیقت

استان تهران - شهر تهران
(1485 بازدید)
نام مرکز تشخیصی
مرکز تصویر برداری پرتو طب حقیقت
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
م نبوت - خ جانبازان شرقی - پ 706

مرکز تصویر برداری پرتو طب حقیقت

آدرس
م نبوت - خ جانبازان شرقی - پ 706
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز تشخیصی مشابه