مرکز تصویر برداری دکتر رادمهر

مرکز تصویر برداری دکتر رادمهر

استان تهران - شهر تهران
(1325 بازدید)
نام مرکز تشخیصی
مرکز تصویر برداری دکتر رادمهر
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بخارست - مرکز تصویر برداری دکتر رادمهر

مرکز تصویر برداری دکتر رادمهر

تلفن
آدرس
میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بخارست - مرکز تصویر برداری دکتر رادمهر
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز تشخیصی مشابه