مرکز تصویر برداری  دکتر مهدی زاده

مرکز تصویر برداری دکتر مهدی زاده

استان تهران - شهر تهران
(1222 بازدید)
نام مرکز تشخیصی
مرکز تصویر برداری دکتر مهدی زاده
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خ مطهری خيابان ميرزای شيرازی جنوبی، نبش كوچه 18 پ 1

مرکز تصویر برداری دکتر مهدی زاده

آدرس
خ مطهری خيابان ميرزای شيرازی جنوبی، نبش كوچه 18 پ 1
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز تشخیصی مشابه