مرکز تصویربرداری نما طب

مرکز تصویربرداری نما طب

استان تهران - شهر تهران
(765 بازدید)
نام مرکز تشخیصی
مرکز تصویربرداری نما طب
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خيابان سپاه-بين پل چوبی وميدان سپاه پ 152

مرکز تصویربرداری نما طب

تلفن
آدرس
خيابان سپاه-بين پل چوبی وميدان سپاه پ 152
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز تشخیصی مشابه