چربی: 3 مطلب
مرتب سازی
21 اردیبهشت 1399
به طور کلی چربی های انباشته شده در بدن به عنوان منبع انرژی هستند. خلاصی از این چربی ها به راحتی ممکن...
16 اردیبهشت 1399
برای تعیین مقدار چربی (و کالری کلی) که در طول روز دریافت میکنید، تمرکز بر وزن یا گرم چربیها، کالریها...
29 دی 1398
کلسترول ماده مومی شکل و چربی مانندی است که در کبد و سلول های دیگر ساخته می شود . همچنین در برخی مواد...