پیری: 1 مطلب
مرتب سازی
07 تیر 1399
آرتروز استخوانی یا استئوآرتروز (OA) شایعترین نوع آرتروز (آرتریت) است. آرتروز باعث التهاب و درد در یک...