فیبروم رحم: 3 مطلب
مرتب سازی
21 تیر 1399
فیبروئید زایده خوش خیم رحمی است که در سنین باروری، ممکن است در رحم ایجاد شود. 75 درصد از زنان زمانی...
21 تیر 1399
طبق گزارش موسسه ملی سلامت امریکا نیمی از زنان در دوران یائسگی فیبروئید رحم دارند. فیبروئید تومور غیر...
28 دی 1398
فیبروم (fibrum)یا فیبروید(fibroid) یا میوما (myoma) تومورهای ماهیچه ای هستند که (معمولا) بر روی دیوا...