سیکل قاعدکی: 1 مطلب
مرتب سازی
15 تیر 1399
تخمک گذاری زمانی رخ می دهد که یک تخمک (یا گاهی به ندرت بیشتر از یک تخمک) از تخمدان آزاد شود و این زم...