سفتی شکم: 1 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
سفتی شکم به سفت شدن عضلات شکم در هنگام لمس گفته می شود. این یک واکنش غیر ارادی برای پیشگیری از دردی...