بیماری کرون: 1 مطلب
مرتب سازی
14 تیر 1399
بیماری کرون (Crohn’s disease) در هر بخشی از روده ممکن است اتفاق بیفتد. التهاب نشی از این حالت...