آرتروز: 3 مطلب
مرتب سازی
07 تیر 1399
آرتروز استخوانی یا استئوآرتروز (OA) شایعترین نوع آرتروز (آرتریت) است. آرتروز باعث التهاب و درد در یک...
23 اردیبهشت 1399
آرتروز جا به جا شونده (مهاجرتی) یا مایگرتری آرتریت (Migratory Arthritis) زمانی اتفاق می افتد که درد...
28 دی 1398
به صدا درآوردن مفاصل ،به نوعی بازی کردن با مفاصل است که باعث تولید صدای شکستگی و ترک خوردگی می شود ....