روانشناسی و روانپزشکی: 17 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
اوتیسم یک ناتوانی تکاملی پیچیده و مادم العمر استمتخصصان بر این باورند که اوتیسم خود را در سه سال نخس...
28 دی 1398
 در هر یک از سلول های بدن انسان هسته ای وجود دارد که در آن ژن هایی که حامل خصوصیات ژنتیکی هستند...
28 دی 1398
خواب را می توان به دو نوع تقسیم کرد : خواب (با تحریکات سریع چشم/ REM) و خواب (بدون تحریکات چشم/ NREM...
28 دی 1398
عاشقان ادبیات خوشحال باشند: یک مطالعه جدید صورت گرفته ، علوم انسانی و علوم اعصاب را با هم پیوند می ز...
28 دی 1398
اختلال کم توجهی - بیش فعالی (ADHD) شرایطی است که تحت آن کودکان توانایی خود برای تمرکز و توجه را از د...
28 دی 1398
اسکیزوفرنی یک ناهنجاری پیچیده است که موجب می شود فرد مبتلا نتواند میان واقعیت و خیال تمیز قایل شود،...
آتیه غرب