بیماری های واگیردار و عفونی: 10 مطلب
مرتب سازی
29 دی 1398
بیماری اوریون (mumps) یک بیماری مسری ویروسی است که در درجه اول به غدد بزاقی که در زیر گوش...
28 دی 1398
کوچک اما خطرناک: پشه های ناقل زیکا در کجا پنهان میشوند  این پشه های کوچک در روز روشن قربانی را...
28 دی 1398
با اثر گزیدگی حشرات و بیماریهایی که منتقل میکنند، آشنا شوید کنه بسیاری از جانورانی مانند زنبور...
28 دی 1398
عفونت گوش در کودکان بسیار شایع است. در واقع از هر سه مرتبه که کودکان دچار سرما خوردگی میشوند، یک مرت...
آتیه غرب