بیمارستان امیرالمومنین اراک

نام مرکز
بیمارستان امیرالمومنین اراک (Amiralmomenin Hospital-Arak)
استان/شهر
مرکزی / اراك
آدرس و تلفن بیمارستان امیرالمومنین اراک
سردشت، میدان بسیج، جنب دانشگاه علوم پزشکی - 3 الی 34173601(086)
تلفن بیمارستان امیرالمومنین اراک
3 الی 34173601(086)
آدرس بیمارستان امیرالمومنین اراک
سردشت، میدان بسیج، جنب دانشگاه علوم پزشکی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی