پروپرانولول - Propranolol

نام دارو
پروپرانولول
نام انگلیسی دارو
Propranolol
گروه دارویی
داروهای قلبی عروقی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)