ضدبارداری تری فازیک - Contraceptive Triphasic

نام دارو
ضدبارداری تری فازیک
نام انگلیسی دارو
Contraceptive Triphasic
گروه دارویی
هورمون های جنسی