ضدبارداری تری فازیک - Contraceptive Triphasic

نام دارو
ضدبارداری تری فازیک
نام انگلیسی دارو
Contraceptive Triphasic
گروه دارویی
هورمون های جنسی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)