سالبوتامول - Salbutamol

نام دارو
سالبوتامول
نام انگلیسی دارو
Salbutamol
گروه دارویی
گشاده کننده های برونش و داروهای ضد آسم