سالبوتامول - Salbutamol

نام دارو
سالبوتامول
نام انگلیسی دارو
Salbutamol
گروه دارویی
گشاده کننده های برونش و داروهای ضد آسم
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)