تتراسیکلین ( موضعی) - Tetracycline (Topical)

نام دارو
تتراسیکلین ( موضعی)
نام انگلیسی دارو
Tetracycline (Topical)
گروه دارویی
آنتی بیوتیک
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)