تتراسیکلین ( موضعی) - Tetracycline (Topical)

نام دارو
تتراسیکلین ( موضعی)
نام انگلیسی دارو
Tetracycline (Topical)
گروه دارویی
آنتی بیوتیک