بتامتازون (چشمی) - Betamethasone

نام دارو
بتامتازون (چشمی)
نام انگلیسی دارو
Betamethasone
گروه دارویی
کورتیکواستروئیدها
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)