آ اس آ (اسید استیل سالیسیلیک) - ASA

نام دارو
آ اس آ (اسید استیل سالیسیلیک)
نام انگلیسی دارو
ASA
گروه دارویی
داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها