آ اس آ (اسید استیل سالیسیلیک) - ASA

نام دارو
آ اس آ (اسید استیل سالیسیلیک)
نام انگلیسی دارو
ASA
گروه دارویی
داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)