دکتر نگاه توکلی فرد

دکتر نگاه توکلی فرد

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر نگاه توکلی فرد (Dr. Negah Tavakoli)
تخصص
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
توضیحات
دکتر نگاه توکلی فرد متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی