دکتر مهسا علی نقیان الیادرانی

دکتر مهسا علی نقیان الیادرانی

متخصص بیماریهای عفونی
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر مهسا علی نقیان الیادرانی (Dr. Mahsa Ali Naghian)
تخصص
متخصص بیماریهای عفونی
توضیحات
دکتر مهسا علی نقیان الیادرانی متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی