دکتر مهران رضوانی حبیب آبادی

فلوشیپ درد
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر مهران رضوانی حبیب آبادی (Dr. Mehran Rezvani)
تخصص
متخصص بیهوشی
فوق تخصص / فلوشیپ
فلوشیپ درد
توضیحات
دکتر مهران رضوانی حبیب آبادی متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی