دکتر معصومه زرگران

دکتر معصومه زرگران

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر معصومه زرگران (Dr. Masoumeh Zargaran)
تخصص
متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)
توضیحات
دکتر معصومه زرگران متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان) در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی