دکتر مصطفی آلبوکردی

دکتر مصطفی آلبوکردی

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر مصطفی آلبوکردی (Dr. Mostafa Albukordi)
تخصص
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
توضیحات
دکتر مصطفی آلبوکردی متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی