دکتر مسلم رفیعی وردنجانی

دکتر مسلم رفیعی وردنجانی

متخصص ارتوپدی
استان چهارمحال بختياری - شهر شهركرد
نام و نام خانوادگی
دکتر مسلم رفیعی وردنجانی (Dr. Moslem Rafieivardanjani)
تخصص
متخصص ارتوپدی
توضیحات
دکتر مسلم رفیعی وردنجانی متخصص ارتوپدی در شهر شهرکرد هستند.
استان
چهارمحال بختياری
شهر
شهركرد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی