دکتر مسعود اسماعیلی سعادتقلی

دکتر مسعود اسماعیلی سعادتقلی

متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت
استان یزد - شهر يزد
نام و نام خانوادگی
دکتر مسعود اسماعیلی سعادتقلی (Dr. Masoud Esmaeili Sadatgholi)
تخصص
متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت
توضیحات
دکتر مسعود اسماعیلی سعادتقلی متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت در شهر یزد هستند.
استان
یزد
شهر
يزد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی