دکتر مریم عمادزاده

دکتر مریم عمادزاده

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
استان خراسان رضوی - شهر مشهد
نام و نام خانوادگی
دکتر مریم عمادزاده (Dr. Maryam Emadzadeh)
تخصص
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
توضیحات
دکتر مریم عمادزاده متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری در شهر مشهد هستند.
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی