دکتر محمدعلی معصومی فر

متخصص بیهوشی
استان قزوین - شهر قزوين
نام و نام خانوادگی
دکتر محمدعلی معصومی فر (Dr. Mohamad Ali Masoumifar)
تخصص
متخصص بیهوشی
توضیحات
دکتر محمدعلی معصومی فر متخصص بیهوشی در شهر قزوین هستند.
استان
قزوین
شهر
قزوين
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی