دکتر محدثه عرب سلغار

دکتر محدثه عرب سلغار

متخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)
استان كرمان - شهر كرمان
نام و نام خانوادگی
دکتر محدثه عرب سلغار (Dr. Mohadeseh Arabsalghar)
تخصص
متخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)
توضیحات
دکتر محدثه عرب سلغار متخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) در شهر کرمان هستند.
استان
كرمان
شهر
كرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی