دکتر فرزانه اثنی عشری

دکتر فرزانه اثنی عشری

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر فرزانه اثنی عشری (Dr. Farzaneh Asna Ashari)
تخصص
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
توضیحات
دکتر فرزانه اثنی عشری متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی