دکتر علیرضا گلینی مقدم

دکتر علیرضا گلینی مقدم

فلوشیپ درد
استان مازندران - شهر ساري
نام و نام خانوادگی
دکتر علیرضا گلینی مقدم (Dr. Ali Reza Galini Moghadam)
تخصص
متخصص بیهوشی
فوق تخصص / فلوشیپ
فلوشیپ درد
توضیحات
دکتر علیرضا گلینی مقدم فلوشیپ درد در شهر ساری هستند.
استان
مازندران
شهر
ساري
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی