دکتر عباس شکری مرنی

دکتر عباس شکری مرنی

متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر عباس شکری مرنی (Dr. Abas Shokri Marani)
تخصص
متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت
توضیحات
دکتر عباس شکری مرنی متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی