دکتر صدیقه بیگم مدرس موسوی

دکتر صدیقه بیگم مدرس موسوی

متخصص بیهوشی
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر صدیقه بیگم مدرس موسوی (Dr. Sedigheh Modares Musavi)
تخصص
متخصص بیهوشی
توضیحات
دکتر صدیقه بیگم مدرس موسوی متخصص بیهوشی در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی