دکتر شاهرخ ابن رسولی

دکتر شاهرخ ابن رسولی

فلوشیپ درد
استان كردستان - شهر سنندج
نام و نام خانوادگی
دکتر شاهرخ ابن رسولی (Dr. Shahrokh Ebnerasouli)
تخصص
متخصص بیهوشی
فوق تخصص / فلوشیپ
فلوشیپ درد
توضیحات
دکتر شاهرخ ابن رسولی فلوشیپ درد در شهر سنندج هستند.
استان
كردستان
شهر
سنندج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی