دکتر سیده معصومه حسینی ولمی

دکتر سیده معصومه حسینی ولمی

متخصص بیهوشی
استان قزوین - شهر قزوين
نام و نام خانوادگی
دکتر سیده معصومه حسینی ولمی (Dr. Seyed Masoumeh Hoseini Valmi)
تخصص
متخصص بیهوشی
توضیحات
دکتر سیده معصومه حسینی ولمی متخصص بیهوشی در شهر قزوین هستند.
استان
قزوین
شهر
قزوين

آدرس مطب دکتر سیده معصومه حسینی ولمی

آدرس
بیمارستان پاستور
تلفن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی