دکتر سیدمحسن سیدنوزادی

دکتر سیدمحسن سیدنوزادی

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
استان خراسان رضوی - شهر مشهد
نام و نام خانوادگی
دکتر سیدمحسن سیدنوزادی (Dr. Seyed Mohsen Seyed Navazi)
تخصص
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
توضیحات
دکتر سیدمحسن سیدنوزادی متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری در شهر مشهد هستند.
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی