دکتر زهرادانا سیادت

دکتر زهرادانا سیادت

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر زهرادانا سیادت (Dr. Zahra Dana Siadat)
تخصص
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
توضیحات
دکتر زهرادانا سیادت متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی