دکتر حسین ترابی گلسفید

دکتر حسین ترابی گلسفید

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن قلب)
استان كردستان - شهر سنندج
نام و نام خانوادگی
دکتر حسین ترابی گلسفید (Dr. Hosein Torabi Golsefid)
تخصص
متخصص قلب و عروق
فوق تخصص / فلوشیپ
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن قلب)
توضیحات
دکتر حسین ترابی گلسفید فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن قلب) در شهر سنندج هستند.
استان
كردستان
شهر
سنندج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی