دکتر بهزاد ابراهیمی

فلوشیپ درد
استان كرمانشاه - شهر كرمانشاه
نام و نام خانوادگی
دکتر بهزاد ابراهیمی (Dr. Behzad Ebrahimi)
تخصص
متخصص بیهوشی
فوق تخصص / فلوشیپ
فلوشیپ درد
توضیحات
دکتر بهزاد ابراهیمی فلوشیپ درد در شهر کرمانشاه هستند.
استان
كرمانشاه
شهر
كرمانشاه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی