دکتر ارغوان آموزگار

دکتر ارغوان آموزگار

متخصص بیماریهای عفونی
استان مازندران - شهر ساري
نام و نام خانوادگی
دکتر ارغوان آموزگار (Dr. Arghavan Amuzegar)
تخصص
متخصص بیماریهای عفونی
توضیحات
دکتر ارغوان آموزگار متخصص بیماریهای عفونی در شهر ساری هستند.
استان
مازندران
شهر
ساري
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی