دکتر آمنه باریکانی

دکتر آمنه باریکانی

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
استان قزوین - شهر قزوين
نام و نام خانوادگی
دکتر آمنه باریکانی (Dr. Ameneh Barikani)
تخصص
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
توضیحات
دکتر آمنه باریکانی متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری در شهر قزوین هستند.
استان
قزوین
شهر
قزوين
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی